Powered by TeamUp

Osho No-Mind

Je?li chcesz pog??bi? swoj? praktyk? medytacyjn? i/lub dzieli? si? ni? z innymi, zapraszamy Ci? na OSHO No-Mind Training. Mo?esz uczestniczy? w kursie w domu na zoomie lub w sali.  Wa?ne, by podj?? zobowi?zanie robienia tego przez 7 dni.


Medytacja OSHO No-Mind to pot??na dawka oczyszczaj?cej ENERGII, która trwa 2 godziny. Sk?ada si? z dwóch cz??ci. Pierwsza to ekspresyjny Gibberish – metoda polegaj?ca na wydawaniu z siebie d?wi?ków w nieokre?lonym j?zyku i nieskoordynowanych, spontanicznych ruchów cia?a. Osho zach?ca?, aby w tej technice mówi? tym j?zykU, którego nie znasz. Taki potok d?wi?ków i ruchów pozwala przerwa? nieustann? gonitw? my?li w naszych g?owach, po których godzinny bezruch w drugiej cz??ci tej medyatcji, staje si? prawdziwym do?wiadczaniem „tu i teraz”.

Przed praktyk? Osho No-Mind najlepiej zrobi? jest te? medytacj? Osho Kundalini - udzia? w medytacji wliczony jest w cen? kursu.

 

Prowadz?ce: Monika Godzi?ska, Marta Nadi Gabalewicz

Log in/Register to view registration options

Sessions

Details
Mon Jan. 30, 2023 – 7 p.m. - 9 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a
Details
Tue Jan. 31, 2023 – 7 p.m. - 9 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a
Details
Wed Feb. 1, 2023 – 7 p.m. - 9 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a
Details
Thu Feb. 2, 2023 – 7 p.m. - 9 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a
Details
Fri Feb. 3, 2023 – 7 p.m. - 9 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a
Details
Sat Feb. 4, 2023 – 7 p.m. - 9 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a
Details
Sun Feb. 5, 2023 – 7:30 p.m. - 9:30 p.m.
  • mymeditation.space offline - zajęcia na Puławskiej 118a